English קורסים סיורים סגל אקדמי מזכירות החוג מבנה הלימודים ותנאי קבלה
לאתר האוניברסיטה לאתר הפקולטה דף הבית - איגוד המוזאונים הישראלי מדיה מוזיאון הכט הגלריה לאמנות
ראשי > מבנה לימודים
מראה הצבה בתערוכה ישראליות חזותית, יוני-יולי 2007, קמפוס האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

מנשה קדישמן, פרט מתוך עלי שלכת, 2002, ברזל, המוזיאון היהודי, ברלין. הצילום באדיבות האמן

אברהם אופק, פרט מתוך ישראל- חלום ושברו, 1985,  ציור קיר, אוניברסיטת חיפה

מוזיאולוגיה

מוזיאולוגיה הוא שדה לימוד עיוני ומעשי הכולל את נושאים הבאים:

היסטוריה ופילוסופיה של המוזיאון
מדיניות ותחומי אחריות של המוזיאון
מטרות חינוכיות וחברתיות של המוזיאון

מטרת הלימודים

מטרתנו להכשיר אנשי מקצוע בתחום המוזיאון באמצעות הקניית בסיס לימודי,
עיוני ומעשי. עם סיום לימודיהם יוכלו בוגרי התכנית ליישם את ההכשרה שרכשו
בתחומים מוזיאליים, כגון: תיעוד ורישום אוספים, אוצרות, חינוך במוזיאון,
ניהול, פרסום ויחסי ציבור. הם יוכלו להשתלב במסגרת מוזיאונים שונים:
מוזיאונים לאמנות, ארכיאולוגיה, היסטוריה, טבע ומדע. גם בפעילות שמחוץ
למוזיאון יוכלו הבוגרים ליישם את הידע שלהם במסגרת גלריות או בהכנת
תצוגות בבתי ספר ובמרכזי תרבות.

נושאי הלימוד העיקריים
 
המוזיאון: מטרותיו ותפקידיו, תולדות המוזיאונים ואדריכלות מוזיאונים
אוצרות: פרוגרמה, תכנון והקמת תערוכה
אוסף המוזיאון: רישום, תיעוד, טיפול ושימור האוסף
חינוך במוזיאון: הדרכה ואירועים לאוכלוסיות שונות
עיצוב: חלל התצוגה, תנאים סביבתיים. קטלוג וחומר הסברה לתערוכה
ניהול המוזיאון: משאבים, כח אדם, תחזוקה, אבטחה, שיווק

סיורים

תכנית לימודי מוזיאולוגיה כוללת ביקורים ביותר מעשרה מוזיאונים שונים
ברחבי הארץ. הסיורים מהווים מרכיב חשוב במערכת הלימודים כהמשך ישיר
לשיעורי הכיתה. במהלכם ייפגשו הסטודנטים עם מנהלי מוזיאונים, אוצרים,
מומחים לשימור ושיחזור, מעצבים, מורים, מדריכים ועוד.

מהלך הלימודים

לימודי התעודה במוזיאולוגיה מתקיימים במשך שנה, בשני ימי לימוד מרוכזים.
הלימודים כוללים הרצאות של מומחים בתחומים שונים של העבודה המוזיאונית,
סיורים במוזיאונים והכנת תערוכה. בסמסטר הקיץ מתמחים התלמידים באחד
המוזיאונים ומגישים את פרוייקט הגמר. לעומדים בדרישות הקורס תוענק
עם סיום הלימודים תעודת מוזיאולוג מטעם אוניברסיטת חיפה.
התעודה מוכרת על ידי המחלקה למוזיאונים, משרד החינוך התרבות והספורט.

תנאי קבלה

יתקבלו סטודנטים בעלי תואר ראשון בארכיאולוגיה, אמנות, לימודי א"י, היסטוריה,
     אתנוגרפיה, גיאוגרפיה וחינוך. אחרים יתקבלו על-פי שיקול דעת ועדת הקבלה.

במקרים מיוחדים תישקל מועמדותם של עובדי מוזיאונים בעלי ניסיון (שאינם בעלי תואר ב"א).
ידיעת השפות עברית ואנגלית. ידיעת שפה זרה נוספת רצויה.