English קורסים סיורים סגל אקדמי מזכירות החוג מבנה הלימודים ותנאי קבלה
לאתר האוניברסיטה לאתר הפקולטה דף הבית - איגוד המוזאונים הישראלי מדיה מוזיאון הכט הגלריה לאמנות
ראשי > מזכירות החוג

מזכירות החוג

 

ראש החוג: ראש התכנית ד"ר אירית מילר
:כתובת למשלוח דואר
,החוג למוזיאולוגיה
, אוניברסיטת חיפה
הר הכרמל חיפה 31905
דוא"ל: imiller@research.haifa.ac.il
מגדל אשכול קומה 20, חדר 2013
אוניברסיטת חיפה הר הכרמל 31905
טלפון: 04-8240913
 
מרכזת החוג: גב' שרה מרדכי

שעות הקבלה: ימים א'-ה', בין השעות 12:00-10:00
מגדל אשכול, קומה 19, חדר 1917
טלפון:
04-8240748
פקס: 04-8249718
דוא"ל: smordec1@univ.haifa.ac.il