English קורסים סיורים סגל אקדמי מזכירות החוג מבנה הלימודים ותנאי קבלה
לאתר האוניברסיטה לאתר הפקולטה דף הבית - איגוד המוזאונים הישראלי מדיה מוזיאון הכט הגלריה לאמנות

המוזיאון – חלון בין-תחומי לתרבות

המוזיאון הוא מוסד המייצג את החברה ותרבותה
המוזיאון אוסף, משמר ומציג את אוצרות התרבות האנושית
המוזיאון מקיף תחומי פעילות שונים: אמנות ועיצוב, טבע ומדע,
    אתנוגרפיה, עתיקות והיסטוריה
המוזיאון הוא מרכז מחקר ולמידה
מוזיאונים חדשים רבים הוקמו בארץ ובעולם בעשורים האחרונים.

המוזיאונים נהנים מפופולריות וקהל המבקרים בהם מגוון.
התצוגות והפעילויות במוזיאונים תופסים מקום נכבד בתרבות הפנאי,
בבילוי המשפחתי, בחינוך הבלתי פורמלי ובתעשיית התיירות.

מוזיאולוגיה באוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה מציעה לתלמידי מוזיאולוגיה סביבה לימודית המעודדת חשיבה ורגישות חזותיים.
במוזיאון הכט מוצגות תערוכות ארכיאולוגיה ובגלריה האוניברסיטאית
מוצגות תערוכות של אמנות עכשווית. לאוניברסיטת חיפה אוספים שונים: אמנות, ארכיאולוגיה, ספרים נדירים, ארכיונים, וכן ציורי קיר ופסלים ברחבי הקמפוס.

הזמנה לתערוכת קריקטורות