English קורסים סיורים סגל אקדמי מזכירות החוג מבנה הלימודים ותנאי קבלה
לאתר האוניברסיטה לאתר הפקולטה דף הבית - איגוד המוזאונים הישראלי מדיה מוזיאון הכט הגלריה לאמנות
ראשי > קורסים

קורסים

תכנית לימודי תעודה במוזיאולוגיה: תשס"ט, סמסטר א'

יום ג'

יום ב'

4.11.08
אדריכלות מוזיאונים: ד"ר עדינה מאיר-מריל, 14-10
מבוא למוזיאולוגיה: ד"ר אירית מילר, 16-14 

3.11.08
מפגש פתיחה: ד"ר אירית מילר, 12-10
מבוא למוזיאולוגיה: גב' עירית שלמון, 16-12

11.11.08
מוזיאונים היסטוריים: ד"ר אורית שחם-גובר , 16-10:30

10.11.08
אוצרות: גב' רחל שליטה, 14-10
הדרכה במדיה , 16-14

18.11.08
מוזיאוני אמן: ד"ר פנינה רוזנברג, 12-10
מוזיאונים היסטוריים: ד"ר אורית שחם-גובר , 16-12

17.11.08
ניהול אוספים: גב' עירית שלמון, 14-10
אוסף האוניברסיטה - בשמן : גב' מיכל זהבי, 16-14

25.11.08
אדריכלות מוזיאונים: ד"ר עדינה מאיר-מריל, 14-10
המוזיאון היפני, אוצרות וקשרי חוץ: ד"ר אילנה זינגר, 16-14 

24.11.08
סיור בבית הפלמ"ח ובמוזיאון האצל:
הנחיה: ב' ד"ר אורית שחם-גובר, 16-10

2.12.08
טכסטים נבחרים: הגדרות המוזיאון: ד"ר אירית מילר, 12-10
מוזיאונים ישוביים: גב' נינה רודין, 16-12

1.12.08
אוצרות: גב' רחל שליטה, 14-10
מוזיאון הכט, ניהול רישום, 16-14

9.12.08
המוזיאון הפוסט-מודרני: ד"ר דיאנה דולב, 12-10
מוזיאונים ישוביים: גב' נינה רודין, 14-10

8.12.08
ניהול אוספים: גב' עירית שלמון, 14-10
מוזיאון הכט, חינוך: 16-14

16.12.08
המוזיאון הפוסט-מודרני: ד"ר דיאנה דולב, 12-10
אוצרות: ד"ר אורית שחם-גובר , 16-12

15.12.08
סיור במוזיאון עליה ראשונה, זכרון יעקב: גב' אורה רוזנפלד, 11:30-10
סיור במוזיאון החאן, חדרה: גב' נינה רודין, 16-12:30
הנחיה: ד"ר אירית מילר

23.12.08
אדריכלות מוזיאונים בישראל: ד"ר דיאנה דולב, 12-10
אוצרות: ד"ר אורית שחם-גובר , 16-12

22.12.08
סיור במוזיאון חיפה
אוצרת המוזיאון: גב' אילנה טננבאום, 12:00-10:30
ניהול מוזיאונים: מר ניסים טל, 14:00-12:30
שיווק: מר אלי ברגה, 15:30-14:30
הנחיה: ד"ר אירית מילר

30.12.08
מוזיאונים ואתרי הנצחה: ד"ר פנינה רוזנברג, 12-10
אדריכלות מוזיאונים בישראל: ד"ר דיאנה דולב, 14-12
סדנת תערוכות: ד"ר אירית מילר, 16-14

29.12.08
סיור במוזיאון ישראל
הנחייה: גב' עירית שלמון, 16-10

6.1.09
סדנת תערוכות: ד"ר אירית מילר, 12-10
מוזיאונים ואתרי הנצחה: ד"ר פנינה רוזנברג, 14-12
מערכות מידע: ד"ר צבי קופליק, 16-14

5.1.09
סיור במוזיאון הימי: 11:30-10
מפגש עם האוצר הראשי: מר אבשלום זמר, 11:30-10
ניהול מוזיאונים: מר ניסים טל , 13:30-11:30
רסטורציה: גב' נעה כהנר מקמנוס, 15:30-14:30
הנחיה: ד"ר אירית מילר

13.1.09
תודעה וזיכרון קולקטיבי במוזיאון:  ד"ר גליה בר אור, 14-10
מערכות מידע: ד"ר צבי קופליק, 16-14

12.1.09
סיור במוזיאון תל אביב:
הנחיה:
גב' עירית שלמון, 16-10

20.1.09
סיור במשכן לאמנות עין חרוד: 13-10
סיור במוזיאון וילפריד, 14-16
הנחיה: ד"ר אירית מילר

19.1.09
סדנת תערוכות: ד"ר אירית מילר 12-10
אדריכלות מוזיאונים בישראל: ד"ר דיאנה דולב, 12-14
סדנת תערוכות: ד"ר אירית מילר 16-14

חופשת סמסטר עד 4.3.09

חופשת סמסטר עד 25.1 .09


תכנית לימודי תעודה במוזיאולוגיה: סמסטר ב'

יום ג'

יום ב'

10.3.09
חופשת פורים

9.3.09
אוצרות: גב' תמי כץ-פרימן, 14-10
סדנת תערוכות: ד"ר אירית מילר, 16-14

17.3.09
מערכות מידע במוזיאון: ד"ר סוזן חזן, 14-10
ד"ר רות אורן – אוצרות צילום, 16-14

16.3.09
אוצרות: גב' תמי כץ-פרימן, 14-10
חינוך במוזיאון: גב' שיר ימגוצ'י, 16-14

24.3.09
עיצוב קטלוגים: מר חיים שטייר, 14-10
חינוך במוזיאון: גב' שיר ימגוצ'י, 16-14

23.3.09
מוזיאון יד ושם: גב' עירית שלמון, 14-10
סדנת תערוכות: ד"ר אירית מילר, 16-14

31.3.09
עיצוב קטלוגים והזמנות: מר חיים שטייר, 14-10
אוצרות צילום: ד"ר רות אורן, 16-14

30.3.09
סיור במוזיאון יד ושם
הנחיה: גב' עירית שלמון, 16-9:45


16.4.09-6.4.09 חופשת פסח

21.4.09
אוסף פרה-היסטורי: ד"ר גיא בר-עוז, 12-10
בין השעות 14-12 לא יתקיימו לימודים
עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה
סדנת תערוכות: ד"ר אירית מילר, 16-14

20.4.09
עיצוב מוזיאונים ותערוכות: מר יואב טריפון, 14-10
אוסף פרה-היסטורי: ד"ר גיא בר-עוז, 16-14

 28.4.09
יום הזיכרון לחללי צה"ל לא מתקיימים לימודים

27.4.09
חינוך במוזיאון: גב' שיר ימגוצ'י, 12-10
בין השעות 14-12 לא יתקיימו לימודים
עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל
חינוך במוזיאון: גב' שיר ימגוצ'י, 16-14

5.5.09
סיור במוזיאון הפתוח תפן, 15-10

הנחיה: ד"ר אירית מילר

4.5.09
עיצוב תאורה במוזיאון: גב' דורית מלין, 14-10
סדנת תערוכות: ד"ר אירית מילר, 16-14

12.5.09
סיור במוזיאון למדע, טכנולוגיה וחלל, חיפה, 16-10
הנחיה: ד"ר אירית מילר

11.5.09
גלריות: גב' רודי בינט, 14-10
חינוך במוזיאון: גב' שיר ימגוצ'י, 12-10

19.5.09
גלריות: גב' רודי בינט, 14-10
סדנת תערוכות: ד"ר אירית מילר, 16-14

18.5.09
יום עיון בחינוך מוזיאלי: מוזיאון ישראל, 15-10
הנחיה:
גב' שיר ימגוצ'י

26.5.08
עיצוב מוזיאונים ותערוכות: גב' רחל לב, 14-10
הצגת הפרויקט: ד"ר אירית מילר 16-14

25.5.09
אוצרות במוזיאוני מדע: ד"ר דן לביא, 12-10
יחסי ציבור: מר שמשון קריסטל, 12- 16

2.6.09
טכניקות וחומרים: גב' שרון פוליאקין, 14-10
סדנת תערוכות: ד"ר אירית מילר, 16-14

1.6.09
סיור בבית אנה טיכו, מוזיאון אסירי המחתרות, בית הכנסת האיטלקי:
הנחיה: גב' עירית שלמון, 16-10

9.6.09
אוסף מר בנו כלב: 13-10
סיור גלריות: 16-14
הנחייה: ד"ר אירית מילר

8.6.09
חינוך במוזיאון: שיר ימגוצ'י, 14-10
סדנת תערוכות: ד"ר אירית מילר, 16-14

16.6.09
עיצוב מוזיאונים ותערוכות: גב' רחל לב, 14-10
שימור אתרים: גב' פארה גולדמן, 16-14

15.6.09
סיור במוזיאון ארץ ישראל:
הנחיה:
גב' עירית שלמון, 16-10

23.6.09
מוזיאולוגיה, סיכום: גב' עירית שלמון, 14-10
פרויקט: ד"ר אירית מילר, 14-16

22.6.09
שימור ושיחזור מבנים: גב' פארה גולדמן, 12-10
סדנת תערוכות: ד"ר אירית מילר, 16-12